VinFast Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
1 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Tôi thực sự quan tâm đến các tính năng hỗ trợ người lái xe (ADAS). VinFast cho biết xe điện của họ tích hợp ADAS, nhưng không rõ có những tính năng ADAS nào. VinFast có phát triển ADAS của riêng mình không?Font Automotive lighting Camera lens Output device Circle
 
1 - 1 of 1 Posts
Top